Lisensbetingelser

[et_pb_section transparent_background=»off» background_color=»#dcd5c2″ inner_shadow=»off» parallax=»off» parallax_method=»off»][et_pb_row][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text admin_label=»Lisensbetingeler Norge» background_layout=»light» text_orientation=»left»]

Lisensbetingelser  for digitale nedlastninger. (English below)

§1. Bildene blir solgt med bruksrett for en gangs bruk for privat bruk eller utdanningsmessig, institusjonsmessig eller annen lokal bruk. Dette er eksempelvis forsidebilder på sosiale medier, illustrasjoner i websider, rapporter eller digitale artikler med begrenset opplag.Prisen gjelder ikke trykt distribusjon, det lov til å imidlertidig skrive ut prøvetrykk for bruk under arbeid med materialet.

§2. Bildene må ikke brukes, distribueres, kopieres eller selges uten samtykke fra Rune Stenseth. Kjøp fra mine digitale salgskanaler gir rett til bruk som beskrevet ovenfor. For all annen bruk kontakt meg.

§3. Det er ikke tillatt å manipulere bildene uten samtykke fra Rune Stenseth. Klargjøring av bildefiler for bruk må ikke endre bildets innhold. Bilder som er levert digitalt, skal slettes etter bruk.

§4. Kildeangivelse med fotografens navn skal vises ved bruk av bildet. Hvis det ikke skjer, kan Stensethphoto belaste et gebyr på 100% av kjøpesummen.

§5. Misbruk av bilder på den måte at bilder blir brukt som beskrevet ovenfor i §1 men uten at det er kjøpt rett til det gir Rune Stenseth rett til å fakturere prisen pluss 100% tillegg, dog minimum NOK 1000,-.

§6. Prisene oppgitt gjelder ikke kommersiell bruk av bildene. For kommersiell bruk av bildene, kontakt meg for avtale om det. Kommersiell bruk av bildene uten uten tillatelse gir Rune Stenseth rett til å fakturere markedsverdi pluss 100% tillegg, minimum kr. 10 000,-.

§7. Ingen av bildene som er lagt ut på mine websider kan kopieres for bruk uten tillatelse fra Rune Stenseth. Unntak er deling på sosiale medier via de verktøy for det som er gjort tilgjengelige på www.stensethphoto.no og www.stensethphoto.com. Det er en forutsetning at link til kilde og kreditering av fotograf vises på delingen.

§8. Digitalt nedlastede bilder er ikke beregnet til trykking eller forstørrelser. For bruk til trykking ønsker jeg ikke at dette skjer fra JPG filer, da det forringer kvaliteten og jeg foretrekker at mine bilder trykkes med høyeste kvalitet. For trykking kontakt meg for pris og utveksling av profilinformasjon for riktig trykk av mine bilder.

 

Lisence Terms for digital downloads. (under revision)

The images are sold with one-time rights to use for private, educational, institutional or other local use. Examples of this are front / headers on social media, illustrations in web pages, reports or digital articles with limited editions/run. 

Images must not be distributed, copied or sold without the consent of Rune Stenseth. It is not allowed to manipulate the images without the consent of Rune Stenseth. Preparation of image files for use must not change the picture content.

CREDiTs with the photographer‘s name must appear with the picture. If it does not happen, Stenseth Photo charge a fee of 100% of the purchase price.

Prices quoted do not apply commercial use of images. For commercial use of images, contact me for agreement for that. Images that are delivered digitally, must be deleted after use.

None of the pictures that are posted on my web pages may be copied for use without permission from Rune Stenseth. Exceptions are sharing on social media via the tools that are made available on www.stensethphoto.no and www.stensethphoto.com.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *