Digital Kunsttrykk, noen betegnelser.

Giglèe er en betegnelse brukt på bilder produsert av skrivere med blekksprutersystemer, se Wikipedias definisjon .
I markedet betyr det helst at det er et meget høyt kvalitetsnivå på alle ledd i prosessen, ellers er det jo bare en utskrift av et bilde.

Her er noen andre betegnelser på hva jeg produserer:

Digital Graphic Art: Trykk av digitalt generert kunst
Fotografi: trykk av fotografier fra digitale filer, analoge bilder må digitaliseres først.
Grafisk Blad: Trykk av grafiske motiv fra digitale filer.
Reproduksjoner: Trykk av digitale gjengivelser av analoge originaler.
Inkjet Print: Rett og slett utskrift av digital fil med blekkskriverteknologi.
Digitaltrykk: Utskrift av digital fil, alle digitale skrivere lager jo digitaltrykk.