Galleri Iconic Garbage

Ting jeg ser på min ferd i landskapet som ikke hører hjemme der. Gjerne litt klassisk slik vi er blitt alt for vant til å se.