License terms

[et_pb_section transparent_background=»off» background_color=»#dcd5c2″ inner_shadow=»off» parallax=»off» parallax_method=»off»][et_pb_row][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text admin_label=»Lisensbetingeler Norge» background_layout=»light» text_orientation=»left»]

Lisensbetingelser  (English below) Bildene blir solgt med reproduksjonsrett for en gangs bruk. Bildene må ikke distribueres, kopieres eller selges uten samtykke fra Rune Stenseth. Det er ikke tillatt å manipulere bildene uten samtykke fra Rune Stenseth. Klargjøring av bildefiler for bruk må ikke endre bildets innhold. Kildeangivelse med fotografens navn skal vises ved bruk av bildet. Hvis det ikke skjer, kan Stensethphoto belaste et gebyr på 100% av kjøpesummen. Prisene oppgitt gjelder ikke kommersiell bruk av bildene. For kommersiell bruk av bildene, kontakt meg for avtale om det. Bilder som er levert digitalt, skal slettes etter bruk. Ingen av bildene som er lagt ut på mine websider kan kopieres for bruk uten tillatelse fra Rune Stenseth. Unntak er deling på sosiale medier via de verktøy for det som er gjort tilgjengelige på www.stensethphoto.no og www.stensethphoto.com.

Lisence Terms The images are sold with reproduction rights for one-time use. Images must not be distributed, copied or sold without the consent of Rune Stenseth. It is not allowed to manipulate the images without the consent of Rune Stenseth. Preparation of image files for use must not change the picture content. CREDiTs with the photographer‘s name must appear with the picture. If it does not happen, Stenseth Photo charge a fee of 100% of the purchase price. Prices quoted do not apply commercial use of images. For commercial use of images, contact me for agreement for that. Images that are delivered digitally, must be deleted after use. None of the pictures that are posted on my web pages may be copied for use without permission from Rune Stenseth. Exceptions are sharing on social media via the tools that are made available on www.stensethphoto.no and www.stensethphoto.com.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *