Mange som er veldig flinke til å ta bilder har ikke gjort noe mer med det. Jeg søker etter de som er entusiastiske til fotografering, og som har og tar bilder de ønsker å bruke til f. eks. salg. Se på min side for fotokandidater, der jeg tilbyr støtteavtaler til aktuelle personer. Jeg tenker her mest på personer som tidligere ikke har hatt flere utstillinger og salg av bilder.